Microbiologia

El laboratori de microbiologia fa determinacions basades en mètodes oficials i/o recomanats, tant de productes agroalimentaris com farmacèutics. Compta amb una distribució diferenciada de les zones de preparació i de sembra, i està dissenyat per evitar l’encreuament de línies.

 • Recompte i detecció d’un ampli ventall de microorganismes i grups microbians d’interès a la indústria agroalimentària.
 • Recompte i investigació de microorganismes en productes cosmètics i farmacèutics no estèrils.
 • Estudis de caducitat, esterilitat i estabilitat.
 • Microbiologia d’aigües i mediambiental

 • Mostratge d’ambients, superfícies i manipuladors de la indústria alimentària in situ.
 • Idoneïtat (suitability) de mètodes segons Farmacopea Europea.

 • Challenge test (test d’eficàcia del conservant) en productes cosmètics i farmacèutics.
 • Assessorament en manipulacions i processos, per evitar les causes daparició de gèrmens.

El laboratori també disposa de zona estèril per sistema de flux laminar i radiació UV.

Departament Agroalimentari

Comptem amb la tecnologia més avançada i amb un equip multidisciplinari altament qualificat que garanteixen els nostres resultats.

Departament Farmacèutic

Laboratori Farmacèutic en control de qualitat autoritzat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris aplicat a:

 • Anàlisis fisicoquímiques de medicaments d’ús humà i d’ús veterinaris.

 • Anàlisi microbiològica de medicaments no estèrils d’ús humà i ús veterinari.

 • Anàlisis fisicoquímiques de medicaments en investigació d’ús humà per a assaigs clínics.

 • Anàlisi Microbiològics de medicaments no estèrils en investigació i ús humà per a assaigs clínics.

OFICE, S.L. realitza una àmplia gamma d’anàlisis per tal de garantir el compliment de la legislació vigent, o recollits en altres codis oficials com ara farmacopees:

Per a la realització dels mateixos es disposa de les següents tècniques::

 • Cromatografia de Gasos– HeadSpace (GC – HS)
 • Cromatografia Líquida. (HPLC)
 • Espectrofotometria d’absorció atòmica (AAS)
 • Espectroscòpia d’emissió atòmica amb plasma d’acoblament inductiu (ICP/AES)
 • Espectrofotometria d’Infrarojos. (IR)
 • Espectrofotometria Ultraviolada-Visible. (UV)
 • Potenciometria.
 • Cromatografia capa fina. (TLC)
 • Tècniques microbiològiques com filtració, sembra, …

R + D + i

OFICE compta amb la seva pròpia Unitat R+D+I que s’ocupa de:

 • La canalització, el desenvolupament, la validesa i la implantació de noves metòdiques d’anàlisi en productes per a indústria agroalimentària.
 • Desenvolupament o implantació de mètodes de laboratori per a producte farmacèutic, ja sigui matèria primera o producte acabat, cosmètic o complement, segons normativa vigent i recomanacions ICH.

 • Seguiment i assessorament en projectes de validació segons els requisits del producte, ja sigui d’impureses, riquesa, validació de neteja, etc.

 • De la introducció de noves tecnologies al laboratori.

També col·labora amb tots els departaments interns per a la contínua revisió de tècniques analítiques ja existents al laboratori.

Consultoria

Office s’adapta en la seva col·laboració a les necessitats i els plantejaments dels seus clients amb diverses formes d’actuació, des de la consultoria específica a l’assessoria tècnica.

Com a departament de qualitat extern, el nostre personal es converteix en l’equip tècnic de la seva empresa, desenvolupant, gestionant i/o implantant els sistemes de qualitat, emplenant registres i supervisant l’adequació dels sistemes de treball.

Us oferim un servei personalitzat i adequat a les necessitats de la vostra empresa i/o producte:

 • Realització d auditories internes de qualitat.
 • Implantació i seguiment: sistema de gestió de qualitat, control de qualitat intern, control de qualitat extern mitjançant assaigs d’intercomparació, ..
 • Posada a punt d’assajos, transferència de mètodes, organització del laboratori intern.

Assessorament

Si vols resoldre dubtes o necessites sol·licitar pressupost