Enviament de mostres:

Per enviar mostres al nostre laboratori, és molt important que us assegureu de seguir els passos indicats i amb la informació requerida.

A la nostra web podeu trobar tota la informació sobre els diferents tipus d’anàlisi i serveis que podem oferir, ja sigui per al departament Farmacèutic com per a l’Agroalimentari. Si tens dubtes sobre quina anàlisi sol·licitar oa quin departament dirigir-te, pots emplenar el nostre Formulari de contacte i t’assessorarem el més aviat possible.

La quantitat de mostra necessària per a l’anàlisi depèn de les característiques de la mostra, del nombre d’anàlisis a determinar i del tipus d’anàlisis a realitzar.

Cal enviar la mostra en un envàs correctament identificat.

Segons el tipus d’assaig cal una quantitat específica, i és convenient enviar quantitat suficient per a una possible repetició de les anàlisis sol·licitades.

A continuació, se’n mostren alguns exemples:

ASSAIG QUANTITAT MÍNIMA
DE MOSTRA REQUERIDA
Aflatoxines 150 gr.
Alveograma Chopin 600 gr.
Amilograma 200 gr.
Clorats en aliments 600 gr.
Dioxines i Furans Policlorats, (PCB’s) tipus dioxina 200 gr.
Assajos fisicoquímics Agroalimentaris 50 gr.
Assajos fisicoquímics Farmacèutics 25 gr.
Assajos microbiològics 100 gr.
Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH) 100 gr.
Pes específic 250 gr.
Viscositat Brookfield 250 ml.
  • Les condicions de conservació de la mostra han d'estar correctament identificades a la sol·licitud d'anàlisi.
  • Les mostres han de contenir tota la informació necessària, d'acord amb els requisits necessaris, per tal que OFICE pugui fer els controls analítics sol·licitats.
  • A la sol·licitud s'ha d'indicar com a mínim la informació següent:

Un cop s’ha rebut la mostra a OFICE, es procedirà a registrar informàticament la mostra, i contactarem amb vostè per a qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir. A continuació, es procedirà a la realització de les anàlisis sol·licitades segons requisit de la mostra.

La informació de cada mostra que OFICE analitzi serà documentada en un informe d’assaig, que indicarà els resultats de les anàlisis i els mètodes aplicats per a aquestes anàlisis. Aquest informe d’assaig s’enviarà per mail en el termini de lliurament establert als procediments d’OFICE o, si escau, als acordats per ambdues parts.

Assessorament

Si vols resoldre dubtes o necessites sol·licitar pressupost