OFICE

El laboratori OFICE (Oficina de Recerca Cerealista), també conegut com a L.I.C. (Laboratori de Recerca Cerealista), va ser fundat el 1947 com el laboratori de referència en el control analític de blats, farines i altres cereals panificables.

Amb el transcurs dels anys, la demanda creixent d’anàlisi i serveis de control va fer que el laboratori anés ampliant i consolidant noves línies de treball, especialitzant-se en aquelles àrees que afecten els sectors de:

  • Producció i Distribució Agrària

  • Nutrició Animal

  • Alimentació Humana

  • Indùstria Farmacèutica

En tot moment es va optar per prioritzar l’especialització no només en anàlisis sinó també en assessorament professional, tecnològic i legal. Tal com indica la nostra Política de qualitat.

Al novembre del 2003 OFICE va traslladar les seves instal·lacions des del seu tradicional emplaçament al carrer Gràcia núm.1 de Barcelona, a les instal·lacions actuals a Castellgalí (Barcelona), amb una superfície aproximada de 800m2. Aquest trasllat va permetre ampliar les infraestructures, equipaments i serveis de què disposàvem, així com incrementar la qualitat en els serveis prestats, el nostre principal objectiu des de la fundació del Laboratori el 1947.

L’Objectiu de OFICE: oferir la màxima qualitat, fiabilitat, confiança i validesa.

Des de la seva fundació el 1947, aquest ha estat l’objectiu d’OFICE, per mantenir la satisfacció i l’adaptació a les expectatives i necessitats dels nostres clients en els resultats analítics.

Per tal de respondre a les noves exigències de qualitat, davant un mercat cada vegada més competitiu, i per seguir donant als nostres clients la garantia en els serveis prestats, OFICE obté la certificació de la Norma ISO 9001. Aquest nou enfocament permet, des de la Direcció de Gestió de Qualitat, implantar una base sòlida que harmonitzi les necessitats i els interessos dels diferents departaments, així com avaluar el grau de satisfacció als serveis sol·licitats.

Així mateix, amb l’objectiu de confirmar la competència tècnica del laboratori OFICE Laboratori d’assaig acreditat per ENAC amb acreditació núm. 693/LE1419.

L’acreditació representa el reconeixement nacional i internacional de la competència tècnica del laboratori i constitueix un tret diferenciador, sobretot pel que fa a l’anàlisi d’aminoàcids per cromatografia líquida, ja que és el primer laboratori espanyol a obtenir aquesta acreditació. Estant acreditats assegurem que els resultats emesos tinguin validesa, no tan sols a nivell nacional, sinó també a escala internacional. Un certificat que, segons la pròpia entitat d’acreditació, és un passaport per al producte lligat a l’informe analític, ja que “redueix els obstacles tècnics associats a l’exportació dels productes per comercialitzar-los a altres països”.

L’objectiu de millora contínua és el compromís principal de la Unitat de Garantia de Qualitat, conscient com és que la qualitat és dinàmica, cosa que avui satisfà el client pot no fer-ho demà.

Certificacions i Acreditacions

Des de la seva fundació el 1947, l’objectiu del laboratori OFICE ha estat oferir la màxima qualitat, fiabilitat, confiança i validesa en els resultats analítics, per així mantenir la satisfacció i l’adaptació a les expectatives i necessitats dels nostres clients.

L’objectiu de millora contínua és el compromís principal de la Unitat de Garantia de Qualitat, conscient com és que la qualitat és dinàmica, cosa que avui satisfà el client pot no fer-ho demà.

Microbiologia

Recompte o investigacions de gairebé tots els microorganismes i grups microbians d’interès.

Departament Agroalimentari

Realització d’una
àmplia gamma d’anàlisis
fisicoquímiques.

Departament Farmacèutic

Laboratori Farmacèutic de control de qualitat autoritzat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

R +D + I

Implantar noves metodologies i introduir noves tecnologies al laboratori.

Consultoria

Assessorament a les empreses sobre problemes tècnics i processos que segueixen dels productes que elaboren

Assessorament

Si vols resoldre dubtes o necessites sol·licitar pressupost