Certificacions i acreditacions

ISO 9001

Autorització de Laboratori Farmacèutic

ISO 17025 i Annex

Autoritzacions i Homologacions

Membre de l’Associació UILI

Membre de l´Associació AELI

Ministeri de Sanitat i Consum

Departament
de Salut

Direcció General d’ Indústries
i Qualitat Agroalimentàries

Direcció General d’ Indústries
i Qualitat Agroalimentàries

Assessorament

Si vols resoldre dubtes o necessites sol·licitar pressupost