OFICE, S.L., fundat el 1947, és un laboratori d’anàlisi químic i bacteriològic que dóna serveis a tercers, entre els quals destaca la indústria farmacèutica, que requereixen anàlisis físiques, químiques i microbiològiques per a les seves matèries primeres, productes intermedis o els seus productes finals, així com controls ambientals i de superfície.

El nostre sistema de gestió de la qualitat basat en les Normes UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO/IES 17025 i Normes de Correcta Fabricació (NCF/GMP) és apropiat per a totes les activitats que realitzem, satisfent així els requisits de qualitat dels nostres clients.