El laboratori OFICE, S.L., després de la inspecció de NCF (Normes de Correcta Fabricació) -GMP (Good Manufacturing Practice)- realitzada per les autoritats sanitàries el 12, 13 i 14 de desembre de 2022, manté, amb èxit, el Certificat de compliment de les Normes de Correcta Fabricació de medicaments, amb núm. NCF/2307/001/CAT, subscrit a l’autorització núm. 6470E com a Laboratori Farmacèutic en Control de Qualitat i aplicat a:

  • Anàlisi fisicoquímic de medicaments d´ús humà i ús veterinari.
  • Anàlisi microbiològic de medicaments no estèrils d´ús humà i ús veterinari.
  • Anàlisi fisicoquímic de medicaments en investigació.
  • Anàlisi microbiològic de medicaments no estèrils en investigació.