Microbiología

Anàlisis Microbiològiques

El laboratori realitza determinacions microbiològiques basades en els mètodes oficials i recomanats. Disposa d’una instal·lació diferenciada en zona de preparació i zona de sembra, dissenyada sense encreuaments de línies. El laboratori disposa també d’una zona estèril mitjançant un sistema de flux laminar i radiació UV:

* Recomptes o investigacions de la pràctica totalitat de microorganismes i grups microbians d’interès .
* Assessorament en manipulacions i processos, per evitar les causes d’aparició de gèrmens.
* Estudis de caducitat i esterilitat.
* Microbiologia d’aigües i mediambiental.