Assessoria Tècnico-legal

Podem col·laborar en la resolució de dubtes respecte a tècniques analítiques, elecció de mètodes d’anàlisi, realització d’ aquests, interpretació de resultats…
Assessorament sobre legislació relativa a nutrició humana, nutrició animal, sector agrari i indústria farmacèutica. Col·laborem, a més, en la millora de la qualitat dels productes o en la dels processos d’elaboració.