I + D + I

OFICE disposa de la seva pròpia Unitat I+D+i, que s’ocupa de la canalització, el desenvolupament, la validesa, la implantació de noves metòdiques d’anàlisis i de la introducció de noves tecnologies al laboratori.
També col·labora amb tots els departaments interns per a la contínua revisió de les tècniques analítiques existents al laboratori.