Empresa

Laboratori d’Investigació Cerealista
El laboratori OFICE (Oficina d’Investigació Cerealista), també conegut com a LIC (Laboratori d’Investigació Cerealista), va ser fundat el 1947 com a laboratori de referència en el control analític de blats, farines i altres cereals panificables.

Amb el temps, l’augment de la demanda d’anàlisis i serveis de control provocà que el laboratori ampliés i consolidés noves línies de treball, per la qual cosa es va especialitzar en les àrees que afecten el sector de Producció i Distribució Agràries, Nutrició Animal, Alimentació Humana i Indústria Farmacèutica. En tot moment, es va optar per potenciar l’especialització, no tan sols en l’àmbit de les anàlisis sinó també en el de l’assessorament professional, tecnològic i legal.

Al novembre de 2003, OFICE va traslladar les seves instal·lacions del carrer de Gràcia de Barcelona, a les actuals instal·lacions de Castellgalí (Barcelona), que tenen una superfície aproximada de 800m2. Aquest nou emplaçament va permetre ampliar les infraestructures i els equipaments, com també incrementar la qualitat dels serveis prestats, el nostre principal objectiu des que el laboratori es va fundar el 1947.