Autorizacions y Homologacions

Membre de l Asociació Española de Laboratoris Independients (AELI)” 

Member of the Union Internationale des Laboratoires Indepéndants On behalf of the Governing Board (UILI).

Ministeri de Sanidat i Consum Direcció General de Control i Anàlisi de la Qualitat.
Autorizació per a la realització d anàlisi de cereals, lleguminoses, farines i derivats.

Departament de Sanitat Autorizació  com a  laboratori de Salut Ambiental y Alimentària.
Generalitat de Catalunya Direcció General d’ Indústries i Qualitat Agroalimentària.

Descargar en PDF (200 Kbs) Acreditat segons ISO 17025, amb el nº 600, com a laboratori Agroalimentari per a realitzar anàlisis per a altres laboratoris, empreses o particulars, de Microbiologia Alimentària, Adobs, Pinsos i matèries primeres, Productes lactis, Cereals i derivats (DOGC-núm 5433-31/07/2009).

Descarregar en PDF (200 Kbs). Reconegut, amb el nº 81, com Entitat de Control de Qualitat per als seguesnts grups de productes  (segons Ordre d 11 de novembre de 1998 i de 30 de gener  de 2001 de la Generalitat de Catalunya):

* Productes làctics
* Cereals i derivats
* Llegums
* Productes ensucrats, Xocolates, mels i turrons 
* Cafè
* Productes càrnics
* Premescles
* Productes alimentació animal
* Olis i greixos
* Microbiología alimentària
* Pinsos i materies primeres
* Ferratjes
* Productes zoosanitaris
* Residus en aliments, animals i pinsos
* Análisis básico de productos alimentarios
* Suelos
* Fertilizantes
* Productos fitosanitarios
* Vitaminas
* Análisis para otros laboratorios de Empresas
* Anàlisis de metalls a nivell de traces.