Certificacions i Acreditacions

Certificacions i Acreditacions
Des de la seva fundació el 1947, l’objectiu del laboratori OFICE ha estat oferir la màxima qualitat, fiabilitat, confiança i validesa en els resultats analítics emesos, per així mantenir les expectatives i necessitats dels nostres clients.

Amb la finalitat de respondre a les noves exigències de qualitat, amb un mercat cada vegada més competitiu, i per seguir donant als nostres clients la garantia dels nostres serveis, OFICE obté la Certificació de la Norma ISO 9001:2008. Aquesta nova filosofia ha permès, des de la Direcció de Gestió de la Qualitat, implantar una base sòlida que contempli les necessitats i els interessos dels diferents departaments, així com avaluar el grau de satisfacció dels serveis que s’ofereixen.

Seguint aquesta política de qualitat, amb l´objectiu d’acreditar la competència tècnica del laboratori, OFICE obté l´Acreditació de la Norma ISO 17025:2005 amb el nº 693/LE1419 en conformitat als criteris recollits a la Norma UNE-EN ISO/IEC17025:2005 que concedeix l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) per a la realització d’Assajos Químics en productes agroalimentaris i Microbiològics en aliments. L’acreditació segons la norma ISO/IEC 17025 representa el reconeixement nacional i internacional de la competència tècnica del laboratori i constitueix un factor diferenciador, sobretot pel que afecta a les analítiques d’aminoàcids per cromatografia líquida, en ser OFICE el primer laboratori espanyol en obtenir la citada acreditació. En estar acreditats per ENAC assegurem que els resultats emesos tinguin validesa, no tan sols a nivell nacional, sinó també a escala internacional. Un certificat que, segons la pròpia entitat d’acreditació, representa un passaport per al producte lligat a l’informe analític, ja que “redueix els obstacles tècnics associats a l’exportació dels productes per a la seva comercialització a d’altres països”.

Millorar és l’objectiu principal de la Unitat de Garantia de Qualitat, tenint sempre molt present que la qualitat és dinàmica. Per aquest motiu OFICE es compromet a seguir ampliant progressivament l’abast de l’acreditació i, d’aquesta manera, augmentar la competitivitat dels serveis que oferim als clients.