Certificacions i Acreditacions


compo_home

Des de la seva fundació el 1947, l’objectiu del laboratori OFICE ha estat oferir la màxima qualitat, fiabilitat, confiança i validesa en els resultats analítics emesos, per així mantenir les expectatives i necessitats dels nostres clients.

Anàlisis


L’experiència acumulada durant més de 55 anys realitzant anàlisis i treballant en el control de la qualitat, i disposar de la tecnologia més avançada i d’un equip multidisciplinari altament qualificat garanteixen els nostres resultats. Així mateix, la totalitat de les anàlisis es duen a terme seguint procediments normalitzats de treball, mètodes oficials i/o recomanats per organitzacions internacionals (ISO, AENOR, AOAC, AOCS, AACC…),

Sol·licitar pressupost